Čo je turistický semafor?

Turistický semafor je pomocník pri vašej návšteve v oblasti chránených území. Zistíte v ňom, ktoré lokality majú v aktuálnom čase zvýšenú návštevnosť a v ktorých sa naopak nachádza turistov menej. Podľa toho si môžete naplánovať  výlet a vychutnať si komfort a oddych v prírode naplno. Zároveň tým pomôžete zachovať v prírode rovnováhu s ohľadom na faunu a flóru.

Vďaka turistickému semaforu máte aktuálne informácie o vyťaženosti jednotlivých lokalít v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach vždy po ruke.

Turistickým semaforom chceme zabezpečiť pohodovú návštevu prírody s dôrazom na komfort návštevníkov, ale aj ochranu a zachovanie prírody. Pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka je v chránených oblastiach 3., 4. a 5.stupňa ochrany zakázané.

Ako používať mapu?

Na mape vidíte hranicu chránených území a turistických oblastí s farebným označením návštevnosti (viď legenda nižšie). Jednotlivé farby ikony turistovi ukazujú, ako je na tom daná lokalita z pohľadu množstva návštevníkov. Po kliknutí na ikonu  nájdete potrebné informácie o vyťaženosti zvolenej lokality a jej názve.

Mapa Turistického semaforu je pravidelne aktualizovaná každý deň o 10.00 hodine.

Červená farba: Na tomto mieste je aktuálne veľa turistov. Odporúčame vám zvoliť si inú oblasť.

Oranžová farba: V tejto lokalite sa momentálne nachádza väčšie množstvo turistov. Myslite na to, alebo si pre váš pobyt v prírode vyberte inú lokalitu.

Zelená farba: Táto lokalita je aktuálne voľná, počet návštevníkov je minimálny. Prajeme vám príjemný pobyt v prírode.

Stručná príručka pre pobyt v chránených oblastiach

Pri návšteve v prírode nielen v oblasti chránených území je potrebné svoj pobyt prispôsobiť pravidlám, ktoré sú pre danú oblasť definované. V prírode je dôležité dbať na vlastnú bezpečnosť, ale aj ochranu žijúcich zvierat a rastlín, ktoré sa v danom území nachádzajú. Počas pobytu v prírode neschádzajte z turisticky označených chodníkov, choďte vo menších skupinách a vytvárajte primeraný hluk (rozprávanie), aby ste zamedzili stretu so zverou.

Monitoring jednotlivých turistických lokalít zabezpečujú správy národných parkov a chránených krajinných oblastí Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky: